Wat betekent TSH-waarde te hoog?

November 6, 2019 Off By idswater

Wat betekent TSH-waarde te hoog?

De TSH-waarde is een indicatie hoe de schildklier functioneert. Als er te weinig schildklierhormoon in het lichaam is, maakt de hypofyse veel TSH. Je noemt dit ook wel een trage schildklier of hypothyreoïdie. De TSH-waarden in het bloed is dan (veel) hoger dan normaal.

Wat zijn de waarden van de schildklier?

Hoe weet u of uw schildklier te langzaam werkt?

  • Er is te weinig schildklierhormoon in het bloed. Dit hormoon heet: vrije T4. Normaal is het vrije T4 tussen 9,0 en 24,0 pmol/l.
  • Er is meestal meer hormoon uit de hersenen dat de schildklier helpt. Dit hormoon heet: TSH. Normaal is het TSH tussen 0,4 en 4,0 mU/l.

Wat is bloedwaarde TSH?

De test meet de hoeveelheid thyreoïdstimulerend hormoon (TSH) in het bloed. TSH wordt gemaakt in de hypofyse, een belangrijke hormoonproducerende klier in de hersenen. TSH zorgt ervoor dat steeds de juiste hoeveelheid schildklierhormoon (T4 en T3) wordt aangemaakt.

Wat als T4 te hoog is?

Bij een te snel werkende schildklier is de hoeveelheid schildklierhormoon (vrij T4) te hoog. Om dit af te remmen gaat het hormoon dat de schildklier stimuleert (TSH) omlaag.

Wat is een goede T3 waarde?

Normaalwaarden

TSH 0,4 – 4,0 mU/l
T4 64 – 154 nmol/l
FT4 8 – 26 pmol/l
T3 1,2 – 3,4 nmol/l
FT3 3 – 8 pmol/l

Wat zijn de symptomen van schildklierproblemen?

Symptomen traag werkende schildklier

  • vermoeidheid.
  • kouwelijkheid.
  • droge huid.
  • traagheid in denken en handelen.
  • langzame spraak.
  • hese en krakende stem.
  • concentratieverlies.
  • psychische klachten zoals prikkelbaarheid en depressiviteit.

Hoe kun je de TSH-waarde verlagen?

De beste manier om je TSH-waarde te verlagen is door een synthetisch hormoon, levothyroxine genaamd, te nemen. Dit medicijn is op doktersrecept verkrijgbaar. Het is een oraal medicijn die de hormoonwaarde herstelt en de symptomen van hypothyreoïdie doet verdwijnen. Je zult het eenmaal per dag moeten nemen.

Kan er sprake zijn van hyperthyreoïdie in de schildklier?

Als zowel het TSH als het FT4 verhoogd is, kan dat wijzen op een buiten de schildklier gelegen oorzaak. Bij een verlaagd TSH en een verlaagd FT4 ten opzichte van de normaalwaarden is er sprake van hyperthyreoïdie : er is een tekort aan schildklierhormoon in het bloed. Als het TSH verlaagd is en het FT4 normaal,

Wat is een extreem hoge TSH-waarde?

Een extreem hoge TSH-waarde betekent dus niet per se een extreem groot schildklierprobleem of een extreem grote schildklierhormoonafwijking. Bij een TSH-waarde richting de 6 is er in ieder geval een grote kans dat er sprake is van een schildklierprobleem, hetgeen mijns inziens een controle van T4 en T3 rechtvaardigt.

Wat is te langzame schildklier?

Een verhoogde TSH-waarde duidt op een te langzame schildklier. Een verlaagde TSH-waarde is een teken van een te snelle schildklier . Een tekort of overschot aan TSH veroorzaakt dus niet per se een schildklierfunctiestoornis, maar is veeleer een indicator dat de schildklier te traag of te snel werkt.